Удължават срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър » Съвети в земеделието

септември 27, 2023

Удължават срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър

Акценти

  • Всяка година производителите се регистрират в регистъра до 31 март

Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър, съгласно Закона за тютюна, се удължава с един месец, до 30 април 2020 г.

Това се случи със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Производителите се регистрират в регистъра всяка година до 31 март.

Целта е да се даде възможност на по–голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“, набавяйки си необходимия набор документи, като договори, правни основания и приемно – предавателни протоколи.

В момента тече кампания за сключване на предварителни договори с търговски оператори за изкупуване на суров тютюн за стопанската 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации