Удължават срока за групов лов на дива свиня до 16-ти февруари » Съвети в земеделието

май 09, 2021

Удължават срока за групов лов на дива свиня до 16-ти февруари

Акценти

  • По разчети на ИАГ и БАБХ е необходимо да бъдат отстреляни до 81 161 броя свине

Срокът за групов лов на дива свиня се удължава до 16.02.2020 г.

Решението е на база становища на Център за оценка на риска по хранителната верига и БАБХ. В тях се подчертава, че достигнатият отстрел на дива свиня до момента е недостатъчен.

Според експертите удължаването ще спомогне за максимално намаляване на броя на дивите свине. Оттам и за намаляване на риска от разпространение на заболяването АЧС.

Към 20 януари 2020 г. отчетеното ползване на дива свиня възлиза общо на 35 867 броя, което е 44,19 % от плана за отстрел.

По разчети на ИАГ и БАБХ е необходимо да бъдат отстреляни до 81 161 броя свине, за да има ефект върху редуциране на популацията в размер, който да повлияе за намаляване разпространението на АЧС.

Според мотивите на ЦОРХВ и БАБХ, към 31.01.2020 г., когато изтича досегашният срок за ловуване, няма да бъдат достигнати препоръчителните от Европейския орган по безопасност на храните EFSA показатели за плътност на дивата свиня на единица площ.

Съгласно издадена заповед се засилва контролът и отговорното спазване на законовите разпоредби при извършване на лов.

Излетите ще се провеждат само в присъствието на служители от:

  • – териториалните поделения на държавните предприятия;
  • – от регионалните дирекции по горите.

Ловът ще се извършва по утвърдени от директорите на ДГС и ДЛС  графици само в ловни райони, в които запасите на дива свиня не са намалени с достатъчния брой при реализирания досега отстрел. При издаването на разрешителните ще се взима предвид и смъртността на диви свине от АЧС в съответния регион.

 

 

За автора

Сродни публикации