Удължават приемът по мярка "Инвестиции в предприятия" до 30 април » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Удължават приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ до 30 април

Акценти

  • Бенефициентите ще разполагат с по-дълъг срок за осигуряване на нормативно изискуемите документи

Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019 – 2023 г. се удължава до 30 април 2020 г.

Промяната е във връзка с наложените мерки, свързани с разпространение на COVID-19. Документи за подпомагане се приемат от 16 март.

Крайният срок за подаване на заявления беше до 10 април 2020 г.

Изискуемите документи по мярката ще се подават:

  • – лично;
  • – чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/81 87 513, 02/8187 517 и 02/8187 534.

С цел избягване на големи струпвания от хора, бенефициентите трябва да спазват стриктно предварително записаните часове.

Удължаването на приема по мярка „Инвестиции в предприятия“ се предприема с цел:

  • – осигуряване на условия, щадящи здравето на бенефициентите;
  • – осигуряване на тяхното удобство.

В условията на по-продължителен прием с предварително записани часове ще може да се съблюдава броя бенефициенти, планиращи да депозират документи, в конкретен ден, като се избягва тяхното струпване в сградата на ДФ „Земеделие“.

Предвид извънредната обстановка в страната, бенефициентите ще разполагат с по-дълъг срок за осигуряване на нормативно изискуемите документи, както и за отстраняване на евентуални грешки и пропуски в документацията.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани списъци с често допускани грешки и образци на документите по мярка „Инвестиции в предприятия“.

Кандидатите по мярка „Инвестиции в предприятия“ ще могат да кандидатстват за:

  • – закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино;
  • – строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др
 

За автора

Сродни публикации