Угояване на телета » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Угояване на телета

Акценти

  • При всички предложени дажби за интензивно угояване е задължително да се осигури средно по 20 г сол дневно или по 5,5 кг за едно животно за целия срок на угояване

Правила и практики при угояване на телетата до високо живо тегло

Балансът в дажбите – гаранция за правилно хранене на животните

Интензивното угояване на отбитите от майките кърмачки телета се предприема при наличието на определени условия, а именно на качествени обемисти фуражи и достатъчно, на достъпни цени, зърнени фуражи. Тъй като и двете групи фуражи, като правило не се намират в районите, където има пасища, подходящи за крави кърмачки (планински и полупланински), то организирането на такава практика предполага преместването на телета или събирането им от много ферми на едно място. Или в този случай сме склонни да говорим за тясна специализация с възникването на едри угоителни предприятия. Не е изключено обаче създаването и на типични фермерски стопанства с обем 200 -400 закупени животни. Възможно е възникването и на смесени ферми за майки кърмачки и интензивно угояване на телетата в райони за интензивно производство на царевично зърно. Както виждаме и тук шаблон няма. Вариантите са много, стига да има хора, които да разбират производството и да търсят решения.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации