Увеличиха помощта за изхранване на животни с 4 млн. лв. » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Увеличиха помощта за изхранване на животни с 4 млн. лв.

Държавната помощ de minimis за изхранване на преживни животни през 2014 г. ще бъде увеличена с 4 млн. лв. Решението бе взето на Управителен съвет на ДФ „Земеделие”. Ръководството на Фонда осигури допълнителните 4 млн. лева. Така общата сума, която животновъдите ще получат за изхранване на едър и дребен рогат добитък, достигна до 15 млн. лв.

 

Средствата се отпускат на земеделски производители, отглеждащи едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки. С новото решение помощта вече ще бъде по 39 лева за биволици и крави и по 5 лева за овце-майки и кози-майки. Условието е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.

 

Фермерите кандидатстваха по схемата от 7 до 23 април 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица. Средствата ще им бъдат изплатени в периода  8 – 23 май 2014 г.

 

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 – 2014).

 

За автора

Сродни публикации