Увеличен е бюджета за директните плащания » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Увеличен е бюджета за директните плащания

Акценти

  • Към настоящият момент повечето страни са единодушни, че предложените от ЕК тавани трябва да са доброволни

Вместо намалението с 0,7 % финансовите средства предназначени за директните плащания след 2020 г. ще бъдат увеличени

На дискусия на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г. стана ясно, че бюджетът за директните плащания за България ще бъде увеличен. Очаква се през следващия програмен период след 2020 г. финансовите средства да бъдат увеличени с 250 млн. евро. Намалението на разчетите с 0,7 % няма да се случи.

Според планираното финансовите средства, които са предвидени за 2020-2024 г. и ще бъдат насочени по първи стълб – директни плащания за България да бъдат 5,6 млрд. евро. Само за сравнение към настоящият момент те са близо 5,35 млрд. евро.

По думите на министъра на земеделието, храните и горите, България подкрепя идеята намалението като цяло на средствата за Общата селскостопанска политика да отпадне. Подобна аргументация и настояване не е било възможно от наша страна преди края на председателството на Съвета на ЕС.

За сега е планирано парите за развитие на селските райони да може да се компенсира с национални средства.

Каква е ефективността от преразпределителните плащания

Всяка страна-членка на ЕС има различно становище относно многогодишната финансова рамка. Именно заради това е оптимистично да се говори за приключване на преговорите преди април 2019 г. Към настоящият момент повечето страни са единодушни, че предложените от ЕК тавани трябва да са доброволни. Всяка държава сама трябва да реши какви да са те като размер.

Страната ни настоява и в ОСП да бъде поне запазен или увеличен процентът на т.нар. обвързана подкрепа и да продължи прилагането на преходната национална помощ.

 

Сродни публикации