Увеличен е броят на проверяваните къщи за гости » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Увеличен е броят на проверяваните къщи за гости

Акценти

  • Изплатени са средства по 746 проекта, а в период на наблюдение са 288 туристически обекта

До 30 юни 2019 г. ДФЗ и МЗХГ ще инспектират обекти в период на мониторинг.

Започват проверки на всички къщи за гости, които са били финансирани по ПРСР 2007-2013. Това беше разпоредено със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Предстои инспекциите да обхванат къщите за гости, за които 5 годишния мониторингов период не е изтекъл. Изплатени са средства по 746 проекта, а в период на наблюдение са 288 туристически обекта. Общата изплатена субсидия за тях от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) е близо 82 млн. лева.

Чрез проверките следва на място да се установи дали обектите, които са в период на наблюдение, работят по предназначение и развиват туристически дейности. Предвидено е да  бъдат извършени ревизии на място на всички документи, доказващи реалното функциониране на съответния обект, като място за настаняване на гости.

Експерти на ДФ „Земеделие“ и МЗХГ ще извършат предвидените проверки. Изпълнителният директор на фонда Живко Живков е създал организация за провеждане на инспекциите. Те трябва да приключат до 30 юни. В едноседмичен срок след приключването им ДФЗ – РА ще трябва да представи доклад с резултатите на министър Танева.

 

Сродни публикации