Увеличение на заплатите очаква служителите на БАБХ » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Увеличение на заплатите очаква служителите на БАБХ

Акценти

  • С до 10% се очаква да се повишат заплатите на служителите в БАБХ

Има възможност за подмяна на старите кадри в Агенцията

Увеличение на заплатите предстои да бъде направено за служителите в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Стремежът е то да бъде 10%. Това стана ясно вчера по време на блиц-контрол на заседание на парламентарната комисия по земеделието и храните.

Към министърът на земеделието, храните и горите беше отправен въпрос относно повишение на възнагражденията на служителите на БАБХ.

В тази връзка той обясни, че тази година е увеличил с 10% фонд „Работна заплата“ за БАБХ. След разговор с Дамян Илиев е станало ясно, че на регионално ниво може да се направят промени. Част от персонала е в пенсионна възраст, което създава възможност за смяна на някои от кадрите.

Предвидено е да се потърсят и резерви в някои структурни промени. Това обаче не елиминира намерението за повишаване на възнагражденията с близо 10%.

 

Сродни публикации