Влезе в сила увеличението на бюджета на ДФЗ » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Влезе в сила увеличението на бюджета на ДФЗ

Акценти

  • 20 000 000 лв. отиват в бюджетната програма „Развитие на селските райони“

Постановлението на МС беше обнародвано в държавен вестник

С Постановление № 214 от 4 октомври 2018 г. вече влезе в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ планираното увеличение. То ще се използва за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. Средствата, които МС разреши да бъдат отпуснати на Фонда са в общ размер до 20 750 000 лв.

Тези пари ще бъдат осигурени за сметка на предвидените по централния бюджет средства за ДДС на общините по ПРСР и Оперативната програма „Рибарство“, пише още в документа публикуван в Държавен вестник.

Разпределението на горепосочените парични средства е, както следва:

  • 20 000 000 лв. по „Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Развитие на селските райони“;
  • 750 000 лв. по „Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите“, бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“.
 

Сродни публикации