Увеличава се произведеният в България пчелен мед » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Увеличава се произведеният в България пчелен мед

През 2013 г. в България е добит 10 065 тона пчелен мед. Производството му се увеличава с 9,6% в сравнение с 2012 г. Това се посочва в данни от агростатистиката на Министерството на земеделието и храните за пчеларството в България през 2013 г.

Броят на пчелните семейства нараства с 2,4% спрямо предходната година и достига 541 564 броя. Броят на стопанствата с пчелни семейства към 1 май 2013 г. е 17 185. По различни причини са загинали близо 54 000 пчелни семейства.

Стопанствата с пчелни семейства намаляват от 2011 г. насам и в момента са малко над 17 000.

Според проучването средният добив на мед от едно пчелно семейство миналата година е достигнал 21,13 кг. Най-високи са резултатите в Северен централен район, където средният добив е 25,6 кг. Най-ниски са добивите в Югозападния район с 14,1 кг.

Реализираните количества пчелен мед от 1 май 2012 г. до 1 май 2013 г. са с 13,3% повече в сравнение с предходния период. Продадени са близо 8 800 тoна. Цените са се увеличили с почти 3 на сто при директните продажби на краен потребител, като се отчита средна цена от 5,96 лв./кг. Цените за промишлеността са се повишили с 8,1%.

Близо два пъти са се увеличили стопанствата, които практикуват подвижното пчеларство и броят им е достигнал 1 039. В мобилните ферми има близо 70 000 пчелни семейства.

 

За автора

Сродни публикации