Увеличава се броят на полигоните за борба с градушките » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Увеличава се броят на полигоните за борба с градушките

Акценти

 • Разписани са правилата за извършване на полетите на самолетите за противоградова защита

Внесени са за обществено обсъждане промени в Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България.

Миналата година станахме свидетели на множество и силни градушки. В резултат от това намаля реколтата от зърнени култури, плодове, зеленчуци, нанесени бяха сериозни материални щети. Тогава широко беше дискутирана темата за противоградовата защита. Бяха закупени и допълнителен брой ракети.

В тази връзка от днес, 12 февруари, до 14 март ще продължи общественото обсъждане на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България.

Промените имат за цел да разширят защитаваната от градушки територия. Предвидено е да бъдат изградени две нови регионални дирекции. Те ще са с командни пунктове в село Тъжа, област Стара Загора и град Хасково.

Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ ще осъществява активна противоградова дейност от следните полигони на Регионални дирекции за „Борба с градушките“ (РДБГ):

 • РДБГ с. Гелеменово, Пазарджик област;
 • РДБГ с. Голям Чардак, Пловдив област;
 • РДБГ гр. Грамада, Видин област;
 • РДБГ с. Долно Церовене, Монтана област;
 • РДБГ с. Бърдарски геран, Враца област;
 • РДБГ гр. Долни Дъбник, Плевен област;
 • РДБГ с. Старо село, Сливен област;
 • РДБГ с. Петрово, Стара Загора област;
 • РДБГ с. Поповица, Пловдив област;
 • РДБГ с. Тъжа, Стара Загора област;
 • РДБГ гр. Хасково, Хасково област.

Планирано е и въвеждането на самолетен способ за борба с градушките. Това налага допълнение в текстовете, че Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще осъществява активна противоградова дейност по самолетен способ в останалата част от обслужваното въздушно пространство, извън полигоните за борба с градушките. Начинът на осъществяване на противоградова дейност по самолетен способ ще се урежда в съвместна заповед на ръководителите на изпълнителната агенция, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и Военновъздушните сили.

Разписани са и правилата за извършване на полетите на самолетите за противоградова защита. Съгласно предложените промени, полетите следва да се изпълняват с полетен план, включен транспондер и двустранна радиокомуникация с органите за организация на въздушното движение.

Промени има предложени и във връзка с осъществяването на координация от Центъра за координиране и използване на въздушното пространство.

 

Сродни публикации