Увеличават бюджета за съхранение на плодове и зеленчуци за 2020 г. с 18,6 млн. лева » Съвети в земеделието

юли 24, 2021

Увеличават бюджета за съхранение на плодове и зеленчуци за 2020 г. с 18,6 млн. лева

Акценти

  • Срокът й на действие е до 30.06.2021 г.

УС на ДФЗ одобри финансов ресурс от 18 600 000 лева за 2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” в схемата се включват инвестиции в:

  • – машини;
  • – оборудване;
  • – съоръжения за защита от слана и градушки.

В тази връзка е изготвено изменение на схемата и е нотифицирано пред Европейската комисия на 10.01.2020 г. Срокът й на действие е до 30.06.2021 г. Бюджетът по схемата е увеличен. Максималният нотифициран бюджет е определен на 18 600 000 лева.

С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 4 млн. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.

Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева.

Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за:

  • – реализация на инвестиции в машини;
  • – оборудване и линии за подготовка, охлаждане, съхранение;
  • – за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

Целта на подпомагането е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи или подобрят производството.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което в рамките на месец февруари ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

 

За автора

Сродни публикации