Уведомителните писма за агроекологичните плащания за кампания 2017 вече са онлайн » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Уведомителните писма за агроекологичните плащания за кампания 2017 вече са онлайн

Акценти

  • Чрез дигитализация на системите си ДФЗ в рамките на 2 месеца навакса двугодишното забавяне в предоставянето на хартиен носител на уведомителните писма

Уведомителните писма за извършените плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 за кампания 2017 вече са публикувани в системата за електронни услуги (СЕУ).

Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личният си профил. До там се стига от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” – поле „Кореспонденция“. При изтеглянето на уведомителното писмо, то се счита за връчено. Oт следващият ден започва да тече 14-дневен срок. В този срок при несъгласие, бенефициентите на ДФЗ могат да обжалват писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.

Бенефициентите, които все още нямат регистрация в СЕУ на ДФЗ, могат да получат уведомителните си писма в:

  • – областната дирекция на фонда по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ);
  • –  постоянен адрес (за ФЛ).

Чрез дигитализация на системите си ДФЗ в рамките на 2 месеца навакса двугодишното забавяне в предоставянето на хартиен носител на уведомителните писма. Електронизацията на системите осигурява бърза и сигурна комуникация с бенефициентите.

Кандидатите по схемите и мерките на директните плащания ще получават вече онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства от ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция.

Писмата се публикуват в Системата за електронни услуги (СЕУ). Тя е позиционирана на официалната интернет страница на фонда.

 

За автора

Сродни публикации