„Тянджин агробизнес къмпани” възнамерява да инвестира в система за напояване на земеделските земи в България » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

„Тянджин агробизнес къмпани” възнамерява да инвестира в система за напояване на земеделските земи в България

Китай възнамерява да инвестира в система за напояване на земеделски земи в България. Това стана ясно по време на срещата на заместник-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров с представители на държавната китайска компания „Тянджин агробизнес къмпани”. Те също информираха, че имат конкретни намерения да изградят фабрика у нас за преработка на отпадни съставки от производството на млечни продукти, които да се изнасят за Китай под формата на сушени деривати.
Зам.-министър Димитров запозна гостите, че има промоционална програма за популяризиране на български вина в Китай на стойност около 3 млн. евро. Той допълни, че тези програми се реализират с помощта на Националната лозаро-винарска камара. Благодарение на конструктивните контакти между отговорните институции и бизнеса, износът на бутилирани вина от България към Китай се увеличава от 134 тона през 2009 г., до 380 тона за периода януари-ноември 2012 г. бе договорено през месец март в България да се осъществи посещение на китайски експерти от Държавната администрация по собствеността и инвестициите.

 

Сродни публикации