Тютюнопроизводители ще получат 85 милиона лева » Съвети в земеделието

Тютюнопроизводители ще получат 85 милиона лева

На проведено заседание на Управителния съвет на ДФЗ-РА бе определено и оповестено каква ще бъде по размер преходната национална помощта за тютюн. Предстоящите плащания не са  обвързани с производството за 2017г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007-2009 г. количество тютюн по сортови групи.

Плащанията са както следва:

  1. „Басми“:
  • За тютюнопроизводители с количества до 1 тон включително по 2,41 лв./кг (1,56 лв. + 0,85 лв.);
  • За тютюнопроизводители с количества над 1 тон до 2 тона по 2,35 лв./кг (1,56 лв. + 0,79 лв.);
  • За тютюнопроизводители с количества над 2 тона по 1,56 лв/кг.;
  1. „Каба Кулак“ по 1,23 лв./кг.;
  2. „Бърлей“ по 0,90 лв./кг;
  3. „Виржиния“ по 0,71 лв./кг.

Общата финансова помощ предвидена по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството е в размер на 85 000 000 лв.

Очаква се парите да бъдат преведени по сметките на тютюнопроизводителите преди края на месец Април.

Заповедта можете да изтеглите от ТУК.

 

Свързани новини