Тютюнопроизводителите да побързат да се регистрират » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Тютюнопроизводителите да побързат да се регистрират

Акценти

  • Очаква се първите плащания към тютюнопроизводителите да започнат към края на месец май

Те ще трябва документално да докажат, че имат да получават неизплатени средства.

В Община Дулово на 10 април се събраха над 200 тютюнопроизводители от Североизточна България. Те взеха участие в разяснителната кампания на Министерството на земеделието и храните. Целта беше експерти да обяснят на хората как ще могат да си получат парите за изкупена, но неизплатена продукция от минали години, пише БНР.

Това, което е необходимо хората да знаят е, че трябва да са регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители за 2019 г. За целта, ако нямат регистрация могат да я направят в общинските служби по земеделие до края на месец април. Това те могат да направят до края на април в общинските служби по земеделие. Очаква се той да бъде удължен до края на май.

тютюн

За да получат дължимите средства тютюнопроизводителите ще трябва да имат необходимия набор от документи. Само така ще могат да докажат, че реално не са ги получили и следва да им бъдат изплатени. Хората, който не са били регистрирани през 2016 г., а ще го направят сега, следва да представят приемо–предавателни протоколи и договори с фирмата, изкупила продукцията им. Така те ще могат да докажат, че имат да получават средства. Очаква се първите плащания към тютюнопроизводителите да започнат към края на месец май.

 

Сродни публикации