Търсят се по-ефективни начини за опазване на горските територии » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Търсят се по-ефективни начини за опазване на горските територии

Акценти

  • Необходимо е подобряване на техническото и кадрово обезпечаване за опазване на горските територии

Съвместната работа на всички нива, промени в нормативната уредба и коректност от страна на всички служители са ключа към успеха

Проблемите с опазването на горските територии се оказват непосилни за решаване. Все повече стават нарушенията и кражбите на дървесина. Навсякъде в страната текат редовни проверки, особено сега с приближаването на зимния сезон. В тази връзка днес се проведе среща, на която да се обсъдят наболелите проблеми и да се потърсят различни подходи за решаването им.

За постигане на по-ефективен контрол и опазване на горските територии беше направено предложения за промяна в нормативната уредба и организацията на работа. Констатирано беше, че е необходимо подобряване на техническото и кадрово обезпечаване за опазване на горските територии. Изключително важно е да се използват наличните ресурси оптимално. Всички участници в срещата бяха единодушни, че служителите, които са отговорни за опазване на горите трябва да приемат и изпълняват задълженията си отговорно. Така ще се намалят незаконните действия на нарушителите.

Коментирана беше и темата за осигуряване на дърва за огрев за населението. Следи се обстановката в страната. Актуализират се данните относно подадените заявки и се съблюдава за регулярното им изпълнение. Държавните горски и ловни стопанства се грижат за осигуряването на нужните количества дърва.

 

Сродни публикации