Търси се храна за защитен вид птица » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Търси се храна за защитен вид птица

Акценти

  • Желаещите да подпомогнат благородната кауза могат да се обадят в централата на екоинспекцията на тел. 082/ 820 772

Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания моли за съдействие РИОСВ – Русе за намиране на храна за птици от защитен вид.

Местонахождението им е в базата в с. Нова Черна, а видът е червен ангъч.

БАН извършва консервационни дейности, свързани с размножаването и освобождаването в природата на птиците.

РИОСВ – Русе ще потърси съдействие от кметовете на общините Сливо поле и Тутракан и земеделските производители в землищата им за подкрепа.

Желаещите да подпомогнат благородната кауза могат да се обадят в централата на екоинспекцията на тел. 082/ 820 772, която ще ги свърже с координатора на базата.

Червеният ангъч (Tadorna ferruginea) е рядък за България вид, включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга. Населява различни типове водни басейни, но предпочита предимно откритите и без много подводна растителност. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.

 

За автора

Сродни публикации