Търговците на защитени видове пролетни цветя ще бъдат глобявани » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Търговците на защитени видове пролетни цветя ще бъдат глобявани

Акценти

  • От 30 януари 2019 г. е в сила режимът за опазване и ползване на лечебните растения през 2019

Тази година за цялата страна важи забраната за бране на мурсалски чай дори и за лични нужди

Закона за биологичното разнообразие защитава много на брой пролетни растения. Такива са някои видове кокичета, минзухари, иглики, перуники, синчец. Брането им е забранено, а заедно с нег изкореняването и продажбата им. Подобен род действия водят до загуба на естествените им местообитания.

Под защита и на Вашингтонската конвенция (CITES) попадат пролетната циклама и салепите. Чрез нея се осигурява защита на някои световно застрашени видове. Такива растения са и под контрол в международната търговията. В своите местообитания те често за под законова закрила и за брането им са наложени ограничения.

Незаконна е продажбата на букети с или от защитените растения, откъснати от дивата природа. За нарушителите са предвидени глоби в размер от 100 лв до 5 000 лв за физическите лица и от 500 лв до 10 000 лв – за юридическите.

За лични нужди е разрешено брането на защитените видове извън защитените находища. Важно е да се знае, че пролетните цветя са изключително нетрайни. По тази причина експертите съветват да се въздържаме от брането им.

От кога са в сила изискванията за опазване и ползване на лечебните растения?

Със заповед на министъра на околната среда и водите е въведен режим за опазване и ползване на лечебните растения през 2019 г. Тя е в сила от 30 януари 2019 г. Този режим се прилага за видове с трайна тенденция за намаляване и заплаха за естественото им разпространение в природата. С тази заповед от естествените им находища в цялата страна се забранява и събирането на билки от 24 вида лечебни растения. В тази цифра попадат лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, жълт мак, бял риган, момина сълза, лечебна ружа и др. Сред тези видове има и такива, които се култивират лесно и могат да бъда отглеждани за търговски цели. Забранено е събирането им от находищата им в дивата природа. В тези ограничения не влизат растенията, които са събрани за лични нужди.

Тази година на територията на цялата страна е забранен за бране, дори за лични нужди, наричаният с различни имена чай – мурсалски, пирински или алиботушки (Sideritis scardica Grisb.). Целта на това ограничение е да се подпомогне възстановяването на находищата му в природата. Мурсалският чай се култивира много лесно, като това не нарушава неговите полезни качества и свойства.

 

 

Сродни публикации