Търговските вериги с над 10 обекта са задължени да предлагат регионални стоки » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Търговските вериги с над 10 обекта са задължени да предлагат регионални стоки

Акценти

  • За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София - област, както и област Пловдив

Търговски вериги с 10 и повече търговски обекта в страната се задължават да предлагат регионална продукция.

Правителството прие изменение на Постановление № 70 на МС от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските обекти, представляващи вериги от магазини.

Изменението касае привеждане на приетото ПМС № 70 в съответствие с текста на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – определението за търговски вериги, както и осъществяването на контрола за изпълнение на разпоредбите на постановлението.

Контролът по изпълнение на постановлението се осъществява от БАБХ. За неспазване на изискванията на постановлението се налагат санкции, съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. При нарушение се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв. При повторно нарушение глобата е от 30 000 лв. до 50 000 лв.

На тези места следва да се предлагат:

  • – мляко и млечни продукти от българско сурово мляко;
  • – риба и рибни продукти;
  • – прясно месо и яйца;
  • – пчелен мед;
  • – пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители.

Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.

 

За автора

Сродни публикации