Трябва да се повиши бдителността за АЧС през летните месеци » Съвети в земеделието

април 13, 2024

Трябва да се повиши бдителността за АЧС през летните месеци

Акценти

  • В последните години се наблюдава по-голям обем добри трофейни екземпляри от дива свиня и сръндак

Голяма е помощта на ловците за откриването и локализирането на огнищата на АЧС.

Днес се проведе Общо събрание на НЛРС – СЛРБ. На него зам.-министър Атанас Добрев обясни пред присъстващите, че МЗХГ работи в диалог с организациите на ловците. Те са обединени в подкрепа на безкомпромисното прилагане на цялата строгост на закона към бракониерски прояви и нарушения. Освен това той призова за стриктно спазване на ловната дисциплина, правилата за безопасност по време на ловните излети и съобразяване със законодателството. Необходимо е да се повиши бдителността към нарушенията. По този начин ще се съхрани природата и ще се изгради по-висока ловна култура сред обществото, коментира още Добрев.

Според зам.-министъра е необходимо да се търси баланс при използване на уникалните естествени условия за развъждане на дивеча. Неговите запаси следва да се поддържат целенасочено, за да се постигне устойчиво развитие на популациите.

Ловната общност е оказала голяма помощ във връзка със своевременното откриване и локализиране на огнища на Африканска чума по свинете. Необходимо е бдителността през летните месеци да бъде повишена. Предвидено е в ОСП след 2020 да се търсят мерки за подпомагане опазването и разнообразието на дивечовите запаси.

Благодарение на целогодишните грижи на ловците за дивечовите популации в последните години се наблюдава по-голям обем добри трофейни екземпляри от дива свиня и сръндак, които са наградени с медали. Според зам.-министърът това е израз на желанието за действие на светло и редовно регистриране на направения отстрел.

 

Сродни публикации