Трудоспестяваща технология за отглеждане на буби » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Трудоспестяваща технология за отглеждане на буби

Акценти

  • В зависимост от прилаганата технология трудовите разходи при бубарството заемат от 60 до 80 %

Благоприятните природоклиматични условия на България и съществуващите богати национални традиции са основополагащи предпоставки за развитието на бубарството. То е икономически ефективен подотрасъл на земеделието. Може да осигури за сравнително кратък период от време доходи за бубохранителите, работни места в преработката на пашкули и сурова коприна и суровина за текстилната промишленост. Върху развитието и продуктивността на копринената буба оказват съществено значение следните фактори:

  • – порода /хибрид/;
  • – използваната технологията отглеждане и условията на външната среда /температурата и влажността на въздуха;
  • – проветряването на помещението;
  • – количеството и качеството на черничевите листа/.
Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации