Трудно ли е управлението и финансирането на едно земеделско стопанство » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Трудно ли е управлението и финансирането на едно земеделско стопанство

Акценти

  • Приходите в земеделските стопанствата не могат да се прогнозират, защото са различни всяка година

Земеделските стопани ЕС имат различни трудности във връзка с управлението на паричните потоци.

В основата на селскостопанската дейност е заложена работата свързана с отглеждането на животни и обработването на земя. Всички дейности в крайна сметка имат за цел да осигурят производството на качествена храна. Тук обаче идва и тънкият момент за всеки бизнес независимо от сферата, в която ще или се развива. Всеки е започнал от някъде и именно този старт е бил моментът, в които са били необходими първоначални инвестиции и финансиране. Ако в повечето области то е лесно достъпно, то в селското стопанства не е точно така. Много са пречките, които земеделските стопани трябва да преодолеят за осигуряването на първоначален капитал за реализиране на плановете си.

Стопанствата могат да бъдат разгледани и като компании, но с определени специфики относно движението и употребата на финансовите средства. Първата отличителна черта за стопанствата е, че при тях всяка година приходите  са различни. Те трудно могат да бъдат прогнозирани заради променливите метеорологични условия, които играят съществена роля за развитието на селскостопанските култури. Разликата в качеството и количеството на произведената продукция и пазарните особености също са определящи за размера на финансовите потоци.

Друга особеност е разликата във времето на събиране и плащане на финансовите средства. Земеделските стопани влагат много пари и правят сериозни разходи още от самото начало на производството. Едва при продажба на реколтата те получават парични постъпления. Именно тази времева разлика между разходи и приходи налага необходимостта от междинно финансиране.

Каква е целта на ОСП?

Със средствата от Общата селскостопанска политика (ОСП) следва да се постигне стабилизиране на доходите на стопаните. Необходимо е системата да работи така, че да осигурява финансово подпомагане за земеделците и то навреме.

Любопитното е, че регламентите на ЕС са разработили и други мерки за финансиране. Такава е Финансовия инструмент за централизирано управление (IFGC). Това е нов инструмент, който следва да подпомогне управлението на някои европейски фондове през настоящия програмен период. Целта му е да облекчи достъпа до частно финансиране така, че невъзстановимите помощи да могат да се допълват с инвестиции, които не се осигуряват чрез парични постъпления от пазара.

В различни страни от ЕС достъпа до финансиране се отличава с различни проблеми. Целта на ОСП е по втори стълб да бъдат използвани финансови средства за развитието на селските райони. Чрез инвестиции във физически активи земеделските стопани ще могат да подобрят експлоатацията, комерсиализацията и производството.

Какво е различното за младите фермери в Испания?

Данните сочат, че в Испания „основното“ финансиране с подпомогнало 13 000 фермери през последните години. За съжаление според производителите тези плащания не са достатъчни. Помощ за хората се осигурява от банките и администрацията, но за стартиращите от нулата проблемът е сериозен. За закупуването на земя и машини са нужни сериозни инвестиции съответно и банкови заеми. В помощ на земеделските стопани, именно за справяне с тези трудности, се предоставят и редица консултантски услуги. Хубавото в случая е, че публичната администрация се опитва да осигури помощ за младите хора. Така чрез субсидии, консултации и съвети се осигурява бъдеща жизнеспособност на стартиращите стопанства.

Ако в Испания системата работи добре, то тук идва и отговорната задача на Европейският съюз, който трябва да се справи имено със смяната на поколенията. Да намери решени за осигуряване на нужните средства за стартиращите стопани, за тези, които искат да започнат от нулата и трябва тепърва да преминат през всички трудности. В тази връзка плановете за увеличаване на финансовата помощ изглеждат много добро решение. Финансови средства наистина са необходими и то навреме, за да може да се осигури както доброто начало, успешните стъпки на развитие, така и крайният момент на реализация, когато вече може да се каже, че колелото се е завъртяло.

 

Сродни публикации