Три проектни предложения за обекти за хранене и настаняване бяха проверени » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Три проектни предложения за обекти за хранене и настаняване бяха проверени

Акценти

  • Къщата за гости "Нова Аква" е на много ранен етап от завършването си и сега няма как да бъде стартиран проектът за обзавеждането й

Четвъртото проектно предложение е за оборудване и обзавеждане на къща за гости.

На 12 юни 2019 г. бяха проверени още четири проектни предложения. На територията на МИГ „Чирпан“ бяха извършени три от проверките за съответствие на подадените проекти и инвестиционните намерения на кандидатите. Четвъртата беше в териториалния обхват на МИГ “ Белово, Септември, Велинград“.

Проектно предложение за изграждане на комплекс с ресторант, стаи за настаняване и приложни занаяти

Върху терена, които посетиха инспекторите е предвидено да се построи комплекс с ресторант, стаи за настаняване и приложни занаяти в с. Средно Градище, Община Чирпан. Субсидията, която е поискал бенефициентът е в размер на 390 791 лв. С нея следва да бъде изграден комплексът. Предвидено е да бъдат изградени три тематични къщички. Те ще са за хляб, занаяти и лавандула. Ще има и стаи за настаняване, които ще са с капацитет от 8 места.

Проектно предложение за изграждане на ресторант-пицария за хранене

Второто проверено проектно предложение е за изграждане на обект за хранене и настаняване. Бенефициентът кандидатства за строително-монтажни дейности. Поисканата субсидия по проекта възлиза на 293 780 лв. С нея следва да се направи ресторант-пицария за хранене. Предвидено е да има и места за настаняване.

Проектно предложение за изграждане на обект за хранене и настаняване

Третото проектно предложение подадено към МИГ „Чирпан“ също е за изграждане на място за настаняване и хранене. То е на стойност 391 152 лв. Предвидените места за настаняване ще са за максимум 10 лица. Целта е да се развие туристическата дейност в град Чирпан и да бъдат открити работни места за младите хора в региона.

Не са констатирани несъответствия между намеренията на кандидатите и техните проекти при проверките, извършени на територията на Чирпан. От МИГ „Чирпан“ също увериха проверяващите в достоверността на информацията, посочена от тях.

Проектно предложение за закупуване на оборудване и обзавеждане на къща за гости

Последно за деня беше проверено проектно предложение за закупуване на оборудване и обзавеждане на къща за гости „Нова Аква“, местност Вельовица, град Велинград. То е подадено чрез МИГ “ Белово, Септември, Велинград“. По него исканата субсидия е за закупуването на активи за оборудване и обзавеждане и е в размер на 41 640 лв. При проверката е установено, че къщата за гости е на много ранен етап от завършването си. По тази причина към момента няма как да бъде стартиран проектът за обзавеждането й. Сега къщата за гости се изгражда със собствените средства. Предвидено е  оборудването да бъде финансирано чрез проектното предложение, в случай че то бъде одобрено.

Резултатите от извършените проверки ще бъдат предадени с доклад на Държавен фонд „Земеделие“. Въз основа на данните в него ще бъдат разгледани проектните предложения за допустимост и одобрение.

Предстои да бъдат проверени още 3 от общо 14 проекта, кандидатствали за развитие на туристически дейности.

 

Сродни публикации