Три проектни предложения в Хасковско бяха проверени » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Три проектни предложения в Хасковско бяха проверени

Акценти

  • Проверката показа, че и двете къщи са посещавани от туристи

Едното от проектните предложения е за създаване на център за обучение за кадри в сферата на туризма.

На 11 юни 2019 г. експерти на Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ извършиха три проверки на проектни предложения. Те са подадени чрез МИГ „Минерални бани-Черноочене“. Два от обектите се намират в с. Минерални бани, а третият – в с. Паничково. Чрез проверките на място следва да се установи дали обектите, които кандидатстват за финансиране, работят по предназначение. Необходимо е да се разбере дали те съответстват на исканата от кандидата инвестиция по проекта. Предвидено е резултатите и от тези три проверки да бъдат предадени с доклад на Държавен фонд „Земеделие“. След това ще бъдат разгледани и вероятно одобрени.

Първи обект – проектно предложение за преустройство и смяна на предназначение на съществуващ семеен хотел

Първият обект, който беше проверен е на кандидат, подал проектно предложение за преустройство и смяна на предназначение на съществуващ семеен хотел. Желанието на кандидата е да превърне хотела в център за обучение за кадри в сферата на туризма. Обектът се намира в с. Минерални бани. Стойността на исканата субсидия е в размер на 142 666 лв. Собственичката на обекта изрази надежда, че сградата ще се превърне в център за професионално обучение по 20 професии за хора от региона. Тя обясни, че в селото се развива и имено по тази причина има нужда от нови работници. В проекта са заложени инвестиции за изолация на къщата, смяна на покрива, обзавеждане на кабинетите и една голяма зала за обучение.

Втори обект – изграждане на басейн за възрастни хора и деца

Вторият подаден и одобрен от Местната инициативна група проект е за интегрирано предоставяне на услуги в туризма и спорта, а именно: изграждане на басейн за възрастни хора и деца. Исканата субсидия е на обща стойност от 193 894 лв. Двете къщи за гости са изградени по ПРСР 2007-2013г. и сградите се използват по предназначение. Проверката показа, че и двете къщи са посещавани от туристи. През последните три години има реализирани по около 2000 нощувки. За тях на проверяващите бяха предоставени регистри и попълнени декларации. Проектът е в процес на мониторинг от ДФЗ. Проектното предложение за изграждане на басейн с прилежащи помещения е с цел подобряване на туристическите услуги, които се предоставят от двете къщи.

Трети обект – изграждане на къща за гости – център за настаняване на възрастни хора

Проверен беше и трети проект на територията на МИГ ,,Минерални бани-Черноочене”. Той е за изграждане на къща за гости – център за настаняване на възрастни хора. По проекта са предвидени строително-монтажни дейности. Исканата субсидия е в размер на около 100 000 лв. Представител на архитектурно бюро, изготвил проектната документация за инвестиционния проект заяви, че на терена ще бъдат построени три къщи за гости. От страна на бенефициента се иска субсидия само за една от къщите.

Остава да бъдат проверени още 7 от общо 14 проекта, кандидатствали за развитие на туристически дейности. Поредността им ще продължи да се определя от медиите.

 

Сродни публикации