Три декларации в сферата на цифровите технологии ще бъдат подписани » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Три декларации в сферата на цифровите технологии ще бъдат подписани

Акценти

  • Ще се осигури подкрепа за земеделските стопани за използването на интелигентни технологични решения

Едната от тях цели да подпомогне дигитализирането на селското стопанство у нас.

Днес правителството одобри три декларации в сферата на цифровите технологии, а именно за:

  • сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наследство;
  • интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони;
  • насърчаване по-голямото участие на жените в дигитализацията.

Инициативата за подписването на трите документа дойде от Европейската комисия и комисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел.

С подписването на Декларацията за сътрудничество в сферата на дигитализацията на културното наследство ще се насърчава европейското сътрудничество за опазване на културното минало с помощта на цифровите технологии.

Смела цел е заложена в Декларацията за насърчаване по-голямото участие на жените в дигитализацията. Чрез нея следва да се разработи стратегия за подкрепа на момичетата и жените в дигиталния сектор. Ще се засили и връзката между образованието по математика, природни и технически науки. Благодарение на това ще се увеличат реалните им възможности за професионална реализация в тази сфера.

Декларацията за интелигентното и устойчиво дигитално бъдеще на европейското земеделие и селските райони има друга цел. Чрез нея следва да се осигури подкрепа за научните изследвания и иновациите с приложение в земеделието и храните. Благодарение на документа ще се осигури подкрепа за земеделските стопани във връзка с използването на интелигентни технологични решения в сектора. Ще се даде възможност за разширяване на инициативите в ОСП и модернизацията в аграрната сфера и храните.

 

Сродни публикации