Три български природни обекта вече са част от световното наследство на ЮНЕСКО » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Три български природни обекта вече са част от световното наследство на ЮНЕСКО

Акценти

  • Признанието, което страната ни получи ясно показва, че сме успели да опазим буковите гори в много добро състояние

В списъка попаднаха и буковите гори на Национален парк „Централен Балкан“.

Сертификат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО получи Национален парк „Централен Балкан“. Така в серийния европейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ вече попадат и буковите ни гори.

В сряда на официална церемония в МОСВ заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи отличие на директора на Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ Генчо Илиев. На тържественото събитие присъстваше и Христо Георгиев, главен секретар на Националната комисия за България на ЮНЕСКО.

Признанието, което страната ни получи ясно показва, че сме успели да опазим буковите гори в много добро състояние. Страната ни участва с около 11 хил. хектара букови гори в девет резервата на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Те са: „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“.

Обявяването на буковите гори в Национален парк „Централен Балкан“ за част от обекта на световното наследство елиминира необходимостта от допълнителни режими и ограничения за опазването им.

През юли 2017 г. с решение на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО обектът „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ е разширен. В него попадат 78 компонента, които се намират на територията на 12 европейски държави. Това са: Австрия, Албания, Белгия, България, Румъния, Словения, Испания, Италия, Хърватска, Германия, Украйна и Словакия.

В серийният обект попадат незасегнати, комплексни гори в умерения пояс. Те ясно показват разпространението на европейския бук от последната ледникова епоха до днес. В обектът участват много на брой държави. Това е прецедент в историята на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.

Повече от 1 092 от най-впечатляващите културни, природни и смесени културно-природни обекти попадат в Списъка на световното културно и природно наследство към Конвенцията. Те се намират в 167 страни от целия свят. За опазването им грижата е поета от световната общност.

В Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО българските природни обекти вече са три. Национален парк „Пирин“ и Природен резерват „Сребърна“ са били включен в него още през 1983 г.

 

Сродни публикации