Торене на спанака за късно есенно производство » Съвети в земеделието

септември 23, 2019

Торене на спанака за късно есенно производство

В нашата страна спанакът се отглежда за ранно полско и късно есенно производство, като последното заема значително по-голям дял от получаваната продукция. За  на реколтата през зимата и рано напролет той се сее през втората половина на септември до 10-15 октомври.прибиране

Спанакът е студоустойчиво растение. Необходимо е да се посочи, че той е типично растение на дългия ден. При отглеждане през зимните месеци и рано напролет при естествени условия на късия ден той образува по-големи и по-обемисти розетки, с по-тъмно оцветени листа и по-високо съдържание на каротин, хлорофил и витамин С.

Известно е, че спанакът е много взискателен към почвеното плодородие. За отглеждането му е нужна подходяща влагоемна и структурна почва, добре запасена с органични и минерални вещества. Рационалното торене с органични и минерални торове трябва да се смята за една от най-важните мерки при отглеждането на спанака. Той най-често е пред- или следкултура и трябва да се вземе под внимание извършеното торене.  Необходимо е да се направи агрохимичен анализ на почвата за нейната запасеност с хранителни елементи. Въз основа на тези резултати се определят оптималните торови норми.

Торенето с добре разложен оборски тор (4-5 т/дка) се отразява много благоприятно върху развитието на растенията. Торенето с  пресен оборски тор е нерационално, а в някои случаи – дори вредно, тъй като при разлагането на тора растенията не успяват да използват неговите хранителни вещества. Понякога разлагащият се тор влошава вкусовите качества на листата и дори може да причини изгаряне на растенията. В случай че предкултурата е торена с оборски тор, такова торене отново не се налага.

Ако няма агрохимичен анализ на почвата, като примерни норми (най-често използвани в практиката количества торове), могат да се посочат: 10 до 20 кг/дка амониев нитрат (селитра), 10 до 20 кг суперфосфат и 12 до 16 кг калиев тор (калиев сулфат или калиев хлорид). Оборският тор, фосфорният и калиевият тор се внасят при подготовката на почвата преди сеитбата. Азотният тор се внася на два пъти по равни дози – при подготовката на почвата и като подхранване по време на вегетацията на растенията. Целесъобразно е да се извърши подхранване с половината от приетата норма през ранна пролет, при което се получава по-висок добив. Необходимо е да се отбележи, че използването на по-големи количества азот за подхранване намалява студоустойчивостта на растенията.

При отглеждане на спанака в култивационни съоръжения с полиетиленово покритие или в стъклени оранжерии не трябва да се извършва торене с повече от 10-12 кг/дка амониев нитрат. За  рационално използване на внесените хранителни вещества, особено при отглеждането му в култивационни съоръжения, не трябва да се поддържа почвена влажност, по-ниска от 70-75 на сто от ППВ. При ниска почвена влажност се повишава солевата концентрация на почвения разтвор, поради което растенията се развиват бавно, образуват малко на брой листа, с малки размери и бързо развиват цветоносното стъбло.

Спанакът реагира положително на листното подхранване. За тази цел са подходящи българският комплексен течен тор фитона-4 и английският комбиниран тор солифид универсал. Те съдържат всички макро- и микроелементи, необходими за растенията. Първият тор се използва в доза 250 мл/дка, а вторият 250 г/дка. Извършват се 1-2 листни подхранвания през 10-15 дни при редуване през 10-15 дни с почвено азотно подхранване. Торовете са смесими с всички пестициди и могат да се използват съвместно.

 

За автора

Сродни публикации