Нови проучвания доказаха токсичността на медните съединения » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Нови проучвания доказаха токсичността на медните съединения

Акценти

  • Според по-стари проучвания именно медта и особено медният сулфат създават опасност за здравето на много хора

EFSA потвърди, че медта не трябва да се използва за растителна защита

Все повече стават проучванията провокирани от липсата на яснота, как точно определени препарати или вещества, използвани в ежедневието ни, влияят върху човешкото здраве. От Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) излезе нова информация за въздействието на медните съединения и пестицидите използвани в биологичното земеделие. Изследванията потвърждават отново, че тези вещества са токсични.

В страните-членки на ЕС е позволена употребата на медните съединения и медния сулфат. Те се използват като бактерициди и фунгициди. Дори намират приложение в биологичното земеделие, при производството на картофи, грозде, домати и ябълки.

Според по-стари проучвания именно медта и особено медният сулфат създават опасност за здравето на много хора. Най-силно влияние оказват върху работещите директно с тези химикали. Освен върху хората сериозна е вредата и за животните.

Медта и съединенията й са от особено значение за общественото здраве и околната среда. Нужно е употребата им да бъде преустановена. За целта е необходимо да се намерят подходящите заместители.

Въпреки това от ЕFSA са обяснили, че изнесените данни не са предназначени за оценка на риска за околната среда, породен конкретно от медните съединения. По тази причина, вземайки под внимание и новите, и старите резултати от направените проучвания, компетентните органи на ЕС са решили, че промени в риска няма да има. Неговата оценка си остава.

От декември 2017 г. употребата на медни съединения беше удължена с една година. След това, на 31 август 2018 г., отново беше отправено предложение те да бъдат повторно одобрени като продукти за растителна защита. В изготвения Проект на регламента за прилагане е определено 5 годишно подновяване. То трябва да влезе в сила от януари 2019 г. Паралелно с него ще отпаднат и ограниченията за употреба, които категоризират медните съединения и медния сулфат са като фунгициди и бактерициди.

 

Сродни публикации