Технология за производство на памук » Съвети в земеделието

май 26, 2022

Технология за производство на памук

Акценти

  • Ускоряване на узряването на памука се извършва при забавянето му, при неблагоприятни условия, късна сеитба или късно извършени поливки

НАПОЯВАНЕ НА ПАМУКА

Евапотранспирация

Реалната евапотранспирация /водопотребление/ за ефективен поливен режим е 383-426 мм. Делът на разхода на вода през отделните фази към общата евапотранспирация е:

  • поникване до 3-ти лист 5 %;
  • 3-ти лист – бутонизация 10.7-11.5 %;
  • бутонизация-цъфтеж 23-25%, цъфтеж-узряване 58-61 %.

Основната част от евапотранспирацията на напоявания памук – 74 % постъпва от горния слой 0-50 см, който се определя и за разчетен слой при напояването. Значителен е делът на влагата от по-дълбоките почвени слоеве: 51-100 см – 18 % и 101-200 см – 8 %. При неполивни условия делът на тези слоеве се увеличава – с 21.3 и 10.5 %.

Поливен режим

Необходимо е в почвения слой 0-40 см да се поддържа предполивна влажност 75 % от пределната полска влагоемност /ППВ/ през двата подпериода от развитието му: поникване-цъфтеж и цъфтеж-плодообразуване.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации