Тематичните проверки на БАБХ стартират до дни » Съвети в земеделието

октомври 23, 2021

Тематичните проверки на БАБХ стартират до дни

Акценти

  • На трупно месо да се поставя здравна маркировка за произход в различни цветове

Специална маркировка ще показва произхода на месото от ДПЖ.

Предстои на територията на цялата страна да бъдат извършени проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Те ще са във връзка с предстоящите официални празници Великден и Гергьовден. Предвидено е инспекциите да започнат от 15 април (понеделник) и да продължат до 6 май 2019 г. включително. Ще бъдат проверявани:

  • обекти за производство и търговия с храни;
  • пакетиращи центрове за яйца;
  • складове за търговия на едро с храни;
  • заведения за обществено хранене;
  • търговски обекти за търговия на дребно с храни;
  • пазари и тържища, находящи се на територията на съответната област.

Инспекторите от отделите „Контрол на храните“ ще проверяват извън плановия контрол. Те ще трябва да се фокусират върху производството и търговията на традиционно предлаганите храни за празничната трапеза  – агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци и др. Ще бъдат проверявани и боите за яйца.

При тематичните проверки ще се следи за правилното съхранение на храните, спазването на сроковете на съхранение, наличие на здравна маркировка на трупното месо, правилното етикетиране и маркиране на яйца. Контролът ще е засилен и с цел недопускане на яйца от клас „B“ в търговската мрежа, спазване на Системата за управление безопасността на храните, както и за наличие на документи за произход и безопасност.

Ще се проверяват производствените обекти за установяване произхода, сроковете и условията на съхранение на използваните суровини и храни. Ще се следи за наличие на технологична документация за произвежданите храни, правилното им етикетиране, придружаващите ги документи и съответствието им с нормативните изисквания на българското и европейското законодателство.

Произход на храните

През тази година на дребните преживни животни (ДПЖ) ще им бъдат поставяни здравни маркировки. Предвидено е на трупно месо да се поставя здравна маркировка в различни цветове. Така потребителите ще могат да получат подробна информация за произхода на  дребните  преживни животни (ДПЖ). Здравна маркировка ще бъде в два цвята – син и червен с мастило за хранителни цели.

Българското месо от ДПЖ ще се отличава със здравна маркировка в син цвят. За месото с произход различен от български (заклано в българска кланица, но с чужд произход) маркировката ще бъде в червен цвят. Задължително е при поставянето й и в двата случая да се спазва изискването да е на външната повърхност на кланичния труп. Така при при разрязване на половини или четвъртини всяко парче ще трябва да има здравна маркировка.

Планирано е извънредни проверки да бъда извършвани и на пазарите на живи животни. Там ще се следи каква е идентификацията на животните, имат ли паспорти, ветеринарномедицински свидетелства за придвижване към и от пазара и подадени ли са данни за тях в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС. Ще се проверява и съответствието на транспортните средства, с които се придвижват животните. Инспекторите ще следят за изпълнението на ветеринарно-санитарните изисквания, водената документация от собственика или управителя на пазара.

В случай , че е необходимо ще се търси съдействие и от представители на Икономическа полиция към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). Те ще се включват само в рамките на тяхната компетентност.

Чрез тематични проверки следва да се осигури безопасност на предлаганите храни. Така ще се гарантира сигурността и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на определени стоки и хранителни продукти по време на празниците Великден и Гергьовден. Паралелно с това ще се предотвратят опитите за злоупотреби от недобросъвестни производители и търговци, собственици на заведения.

Проверки ще бъдат извършвани по време на празниците, в почивните дни и по сигнали на потребители. Такива ще могат да се подават онлайн или на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99.

 

Сродни публикации