Темата за идентификацията на животните събра специалисти на среща » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Темата за идентификацията на животните събра специалисти на среща

Акценти

  • Според БВС развъдните асоциации могат да идентифицират животните

Въвеждането на данните във ВетИС и съдействието на стопаните са от съществено значение.

Вчера, на 6 юни 2019 г., се проведе среща за обсъждане на констатираните проблеми при идентифицирането на животни под селекционен контрол. Бяха дискутирани възможностите за преодоляването им.

На срещата присъстваха представители на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“(ЗХОЖКФ) към БАБХ, Българския ветеринарен съюз (БВС), Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и развъдните организации.

Всички участници бяха единодушни в мнението си. Те смятат, че съдействието на стопаните на животни е от съществено значение. Без него не би могло да се очаква и да се гарантира, че идентификацията ще се осъществи коректно и адекватно.

Според БВС развъдните асоциации могат да идентифицират животните. Това може да се случи, ако данните се въвеждат във ВетИС (Интегрирана информационна система на БАБХ).

По време на втората част на работния формат представителите на БВС и на дирекция ЗХОЖКФ дискутираха подготвяната процедура за отчитане изпълнението на профилактичните мероприятия.

 

Сродни публикации