Телешкото месо у нас рязко поевтиня » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Телешкото месо у нас рязко поевтиня

Акценти

  • През юли тази година ЕС се споразумя със САЩ и основните вносители на говеждо месо, произведено без хормони, за преразпределение на съществуващата квота от 45 000 тона

Пазарът на телешко и на говеждо месо у нас е силно нестабилен.

Tова води до сериозни колебания на цените по цялата верига на доставки от фермите до крайните потребители.

През юни беше отбелязан съществен спад на цените на едро на говеждот и телешкото месо в България. Това отбеляза Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Експертите отчитат понижение на цената на говеждото и телешкото месо от 4 618 лв./тон на 3490 лв./тон или 24% спад на средната стойност на тон кланично тегло през юни спрямо май тази година. В същото време на годишна база понижението е с 19%.

От началото на годината цените на европейския пазар се движат с около 2-5% под нивото от 2018 г. и под средното за последните три години. Тенденцията е към непрекъснато на намаление, като по-силно тя е изразена от май досега.

Очакванията на експертите са, че през юли и август цените у нас ще се възстановят на нива около 3,70-4,00 лв./кг кланично тегло. Тези стойности са близки до миналогодишните равнища. Като правило по-ниски цени са цените през зимата, когато животните за бракуване се продават.

Източник: ЕК/CAPA       * Прогнозни цени       „-“ Липсва информация

Икономистите припомниха, че през юли тази година ЕС се споразумя със САЩ и основните вносители на говеждо месо, произведено без хормони, за преразпределение на съществуващата квота от 45 000 тона.

Договорени са 35 000 тона от квотата за американските производители, които ще бъдат разпределени поетапно за 7-годишен период. Към момента делът на САЩ в общия внос на говеждо месо в ЕС е около 7%.

Краткосрочна прогноза на експертите към ЕС предвижда производството на говеждо и телешко месо през 2019 г. да намалее с 1% на годишна база, като се очаква тази негативна тенденция да продължи и през 2020 г.

Според анализаторите причините са в намаляването на поголовието в стадата в резултат от недостига на фуражи през миналата година.

 

За автора

Сродни публикации