Твърда пшеница – срок и начини на сеитба, торене, борба с плевели и болести » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Твърда пшеница – срок и начини на сеитба, торене, борба с плевели и болести

Акценти

  • Отглежданите у нас сортове твърда пшеница се различават по своята устойчивост към икономически важните болести

СРОК НА СЕИТБА

Най-оптимален срок за сеитба на твърдата пшеница е от 15.10 до 10.11. Закъснението на сеитбата е свързано с рисковете от измръзване на посевите през зимата. Специфичните биологични особености на сортовете налагат и различни сеитбени норми, които се изчисляват на база кълняеми семена на кв. м. по формулата:

Х = ( 10.a.b ) / ( c.d ) където,

a – маса на 1000 семена в г.
b – необходимия брой растения в 1 кв.м.
c – кълняемост на семената в проценти
d – чистота на семената в проценти

Сортовете, които са застъпени в практиката се различават не само морфологически, но също и по брой кълняеми семена на м2 за сеитба. Така например основният сорт Прогрес, който е в групата на силно братящите, трябва да се сее с 400, максимум с 450 кълняеми семена на 1 м2.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации