Твърда пшеница – борба с неприятелите, напояване, икономическа ефективност » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Твърда пшеница – борба с неприятелите, напояване, икономическа ефективност

Акценти

  • Прибирането на твърдата пшеница трябва да започне последните 2-3 дни на восъчната и не по-късно от 5-тия ден след настъпването на пълната зрялост

БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Системата от мероприятия за борба срещу неприятелите по твърдата пшеница включва всички методи и средства – агротехнически и химически.

Централно място в борбата с неприятелите заема химичният метод. Важно условие е използването на икономическите прагове на вредност и прилагане на съответните инсектициди (Таблица 5). Необходимо е борбата да се насочи срещу най-чувствителните фази на културата и стадии от развитието на неприятелите и към опазване на полезната ентомофауна.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации