Какво ще се случи с тарифните квоти след Брекзит » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Какво ще се случи с тарифните квоти след Брекзит

Акценти

  • Липсата на яснота за начина на разпределянето им може да окаже негативно въздействие върху пазара

Необходимо е справедливо и пропорционално разпределение

След Брекзит страните членки на ЕС ще трябва да защитят своите производители от натиска и конкуренцията на трети страни. Това е напълно реален сценарии. Той спокойно може да се осъществи, ако не се създаде регламент, който да ограничи възможността на вносителите от трети страни да запълват квотите си, извършвайки внос в останалите 27 страни-членки.

След Брекзит Обединеното кралство ще загуби правото си да се възползва от сегашните количества на обвързващите тарифни квоти (ТК) на ЕС в рамките на Световната търговска организация (СТО) за селскостопански стоки, рибни продукти и промишлени стоки. По тази причина е наложително ТК от целия списък на СТО да се преразпределят между ЕС и Обединеното кралство. Така ще се изясни реално кой и колко използва.

Законодателен акт за справедливото и пропорционално разпределение на ТК между ЕС и Обединеното кралство е приемливото решение смятат евродепутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП. Липсата на яснота за начина на разпределянето им може да окаже негативно въздействие върху пазара. Напълно възможно е да се стигне до пренасищането му и до загуба на позиции за местните производители. Това ще повлияе и върху цените, които производителите получават за продукцията си.

Списъкът с ТК на ЕС се състои от 87 позиции. Сред тях преобладаващи са селскостопанските продукти, като месото, зърнените храни и млечните продукти. Много от селскостопанските сектори са изключително чувствителни към конкуренцията. В тяхна защита трябва да се подходи разумно и премерено.

Какво предложиха евродепутатите?

Няколко на брой предложения за изменение на Регламента за разпределение на ТК внесе евродепутата Момчил Неков. От думите му става ясно, че не се знае дали ще бъде постигнато споразумение, което да влезе в сила на 30 март 2019 г. или след това.

съдебно чукче

Въпреки всичко е нужно законово да бъдат защитени потребителите и земеделските стопани. Функционирането на вноса в рамките на ТК за ЕС и Обединеното кралство не трябва да бъде затруднявано. За целта е нужно създаването на подходяща правна обосновка.

Неков и колегата му Мат Карти подкрепят идеята Съюзът да може да продължи едностранно с разпределението на ТК, като използваната методология следва да бъде в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.

 

Сродни публикации