Тази година 47.8 % от добитото зърно е с високи хлебопекарни качества » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Тази година 47.8 % от добитото зърно е с високи хлебопекарни качества

Акценти

 • Миналата година са прибрани 5 194 500 тона пшеница, а през 2019 г. продукцията е достигнала 5 646 004 т.

Зърнопроизводителите могат да се похвалят с много качествени и добри добиви.

Зърното е повече спрямо прибраното през 2018 г. и по характеристики се доближава до това от 2017 г. Това показват анализите до момента.

На заседание на Консултативния съвет по зърното бяха представени цифрите от тях. Спрямо отчетеното през 2018 г. сега добивът на пшеница е с 8,7% по-висок. Миналата година са прибрани 5 194 500 тона, а през 2019 г. продукцията е достигнала 5 646 004 т. Разлика е отчетена и в размера на средните добиви. Те са както следва:

 • 2018 г. – 479 кг/дка;
 • 2019 г. – 519 кг/дка, или увеличение с 8,3%.

При ечемика също е отчетен ръст в добивите. През 2018 г. от културата са прибрани 492 504 тона при среден добив от 439 кг/дка. Сега реколтата се е повишила с 8,3% и е достигнала 533 785 тона, а средният добив е нараснал с 8% до 474 кг/дка.

Анализите сочат реколта от 390 211 т. маслодайна рапица и среден добив в размер на 263 кг/дка.

Продукцята от ръж през този сезон е достигнала 6 126 т. при среден добив от 207 кг/дка.

Прибраното тритикале през 2019 г. е общо 34 334 тона, а средният му добив е 336 кг/дка.

Реколтирани са 11 315 779 дка с пшеница и 1 135 883 дка с ечемик. Тези данни показват, че въпреки неблагоприятните климатични фактори ожънатите площи с основните есенни култури са близки до засетите през есента. Тогава с пшеница са били заети 11 355 214 дка, а с ечемик – 1 142 195 дка. мМалката разлика показва нисък размер на пропадналите площи през тази година.

По данни на областните дирекции „Земеделие“ към 1 август са били реколтирани:

 • 96,1% от площите с пшеница;
 • 99,12% от площите с ечемик
 • 96,7% от площите с маслодайна рапица;
 • 74% – от площите с тритикале.

Това лято жътвата започна малко по-късно, но темповете й се ускориха.

Прогнозите преди края й сочат:

 • 5,8-5,9 млн. тона пшеница;
 • 549 000 т. ечемик;

Очакването е, че реколтата от пшеница ще е на нивото на рекордната 2017 година, когато беше достигнато 6,13 млн.тона пшеница и среден добив от 535 кг/дка.

Добри хлебопекарни качества показва и направения анализ за качеството на добитото зърно. От взетите близо 430 проби от партиди от близо 800 000 тона в Централната лаборатория за окачествяване на зърното показанията са, че близо половината количество, или общо 47.8 % от добитото зърно е с високи хлебопекарни качества. През 2018 г. тази стойност е била само 15,75 %. Зърното от втора Б група е 41,70%, като за сравнение – през миналата година то е било едва 16,10 %. В трета група, която се ползва предимно за фуражни цели, сега попадат 52,20% при 78,6% за 2018 г.

С пролетни култури са засети:

 • 4 603 246 дка царевица;
 • 7 525 590 дка слънчоглед.

Към момента и двете култури са в добро състояние и се развиват в очаквани темпове.

На провелото се заседание браншовите организации поставиха и темата за необходимостта от добиване на еднородни партиди като сортове и качество. Така продукцията ще бъде  конкурентна на всички пазари. Председателят на съвета Венцислав Върбанов посочи в тази връзка, че е необходимо координацията помежду им да бъде по-засилена. По този начин ще могат да се търсят допирателни между производители и търговци за намиране на най-добри позиции на пазара. Беше изразена и готовност за съдействие от страна на бранша при изпълнение на предприетите мерки за ограничаване на АЧС.

 

Сродни публикации