Тази година няма да се окаже нулева за биопроизводителите » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Тази година няма да се окаже нулева за биопроизводителите

Тази година няма да се окаже нулева за биопроизводителите. Миналата година беше такава, но сега трябва да започне новият програмен период и няма подобна опасност, коментира Албена Симеонова, биопроизводител. Всички асоциации от бранша са се обединили за въвеждане на таван на директните плащания и това предложение е било прието от Министерство на земеделието. „Към момента са приели концепцията, общо взето както на тях им харесва. Послушаха ни поне за въвеждането на таван и са написали, че в концепцията за следващия програмен период ще бъдат въведени такива от 300 хил. евро на ферма”, коментира още Албена Симеонова. Според нея, проблем са малките стопанства, които са създадени и функционират за “източване“ на ПРСР. „Програмата за развитие на селските райони все още не е разписана докрай, така, че има време за нея. В момента големия проблем е с първи стълб. Фактически тази концепция, която беше предложена от Министерството на земеделието, в която бяха взети предвид много малко неща от предложенията на асоциациите, е приета от Комисията по земеделие и след това Министерски съвет и сега трябва да замине за Брюксел. ЕС е дал доста големи права на страните членки сами да определят политиката си, но означава, че всяка страна членка трябва да се съобрази с изкискванията на съответни браншове или на асоциациите, които представляват тези браншове, т.нар. земеделски производители”, добави още биопроизводителят. Тя е на мнение, че Програмата за малките стопанства цели да създаде една изкуствена заетост или да увеличи сивия сектор. „Защото, след като ти разрешават да отидеш, да се очертаеш с 5 дка и да получиш 1250 евро без да си регистриран земеделски производител и без да плащаш осигуровките си, без да доказваш по какъв начин си добил продукцията си и как си я реализирал, това е опит за източване на програмата за селските райони”, коментира още Албена Симеонова. Според нея ,това е вредна политика, която по никакъв начин не помага на развитието на българското земеделие. Тя изказа мнение, че този проблем няма как да бъде решен в момента, тъй като вече има решение на Министерски съвет. „Вие можете да си представите, както в момента аз съм поела като агроекологичен 5-годишен ангажимент, идва един господин или госпожа с 5 дка и се очертава в средата на моето поле, защото с предимство е собственика и аз моментално, освен, че губя правата си да получавам средства по този 5-годишен ангажимент, съм длъжна и да върна парите, които съм получавала до този сега. Това е малкият проблем при нас, големият ще бъде при зъврнопроизводителите и колегите, които са с трайните насаждения, ако някой просто дойде и реши да се очертае в средата на полето им”, добави още Албена Симеонова.

 

Сродни публикации