С почти 90 % по-малко са площите засети с ръж » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

С почти 90 % по-малко са площите засети с ръж

Акценти

  • Намалението на засетите площи с маслодайна рапица е доста по-малко, а именно – 3,8 %

Много бавно върви сеитбата на есенните култури тази година

Тази година метеорологичните условия промениха драстично хода на селскостопанските дейнсоти. С някои, стопаните започнаха по-рано. Други пък трябваше да бъдат забавени. Според направената съпоставка досега е извършена предсеитбена подготовка на 6 745 617 дка и дълбока оран на 2 768 801 дка.

Само за сравнение, за същия период през 2017 г.  предсеитбената подготовка е била завършена на 6 853 848 дка, а  дълбоката оран на 2 528 726 дка.

 

Разликата в размера на засетите, с различните видове есенни култури, площи към 4-5 октомври е, както следва:

  • Пшеница – 2 287 892 дка през 2017 г.; 1 433 132 дка през 2018 г. Тази разлика се равнява на 37,4 % намаление на засетите площи;
  • Ечемик – 316 656 дка през 2017 г.; 108 838 дка през 2018 г. Тук разликата в размера на засетите площи е цели 65,6 %;
  • Маслодайна рапица – 1 153 091 дка през 2017 г.; 1 109 131 дка през 2018 г. Тук намалението на засетите площи е доста по-малко, а именно – 3,8 %.

земеделска земя

  • Ръж – 34 275 дка през 2017 г.; 3 540 дка през 2018 г. Тук отчетеното намаление е драстично. То се равнява на 89,7 %;
  • Тритикале – 14 405 дка през 2017 г.; 8 690 дка през 2018 г. Към разглежданата дата намалението на засетите площи е с 39,7 %.
 

Сродни публикации