С 65 % е увеличен броят на пчелните семейства в Област Перник за последните 5 години » Съвети в земеделието

февруари 28, 2024

С 65 % е увеличен броят на пчелните семейства в Област Перник за последните 5 години

Акценти

  • Преобладават постоянно затревените площи, които са 59%

С 65 % е увеличен броят на пчелните семейства в Област Перник за последните 5 години.

Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева в рамките на среща в Перник, организирана със съдействието на Звеното за управление на Национална селска мрежа. Тя допълни, че за същия период има драстично увеличение и на добития пчелен мед. Той нараства с 68 %.

Заместник-министър Василева съобщи, че зърнените култури заемат 53% от обработваемата земя. След тях са маслодайните култури с 27%, които бележат ръст от 41% за периода 2014 – 2019 г.

„Над пет пъти и половина е увеличението при площите със зеленчуци. Това е обяснимо с предоставяната подкрепа в сектора“‘, подчерта още тя. Традиционната зеленчукова култура за областта са картофите. Те заемат около 5% от всички заявени по СЕПП площи в страната през 2018 г. „В кампанията за директни плащания през 2018 г. в областта имаме повишение на заявените площи със слънчоглед и рапица спрямо 2014 г., съответно с 35% и 19%. Чувствително нарастват и заявените площи с орехи – 43% и – 22%“, посочи още д-р Лозана Василева. Тя отчете и сериозно повишаване на подкрепата при всички категории животни, обхванати от Схемите за директни плащания. По думите й, през 2018 г. в област Перник са заявени над 70% повече биволи за подпомагане спрямо 2014 г. „При заявените овце-майки и кози-майки увеличението е с близо 37%, а при говедата – с 13%“, каза още заместник-министър Василева.

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 220,9 млн. лв.

Това представлява близо 1,5% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период. Отчита се и увеличение с 5 % на използваната земеделска площ. Преобладават постоянно затревените площи, които са 59%.

Пред над 120 стопани от област Перник, експертите на МЗХГ представиха актуална информация за приемите по ПРСР 2014-2020. Бяха обобщени новостите в схемите и мерките, за които предстои да кандидатстват в Кампания 2020, както и функционалностите на Системата за електронни услуги на Държавен фонд „Земеделие“. Земеделските производители бяха информирани и за възможностите за подкрепа за покриване на новите изисквания за биосигурност. Експертите разясниха и възможностите за подкрепа на пчеларите и за лозаро-винарския сектор, които двете нови национални програми предоставят.

В рамките на събитието д-р Лозана Василева представи концепцията на Министерство на земеделието храните и горите и ДФ „Земеделие“ за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия.

Тя уточни, че земеделските производители могат да се включат в него напълно доброволно чрез определени вноски. при настъпило събитие фондът ще изплаща обезщетение на стопаните. По този начин вече ще се покриват всички видове култури. Държавната помощ за застраховки и обезщетения ще работи единствено през този фонд.

Д-р Лозана Василева сподели, че компенсационният фонд ще бъде изграден чрез доброволните вноски на земеделските стопани, държавната помощ за пропаднали площи и посредством ангажиране на средства от мярка 17 „Управление на риска“ от ПРСР 2014 – 2020. Тя сподели, че МЗХГ и ДФЗ разработват съвместно новия компенсационен фонд, а Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 ще нотифицира мярката до ЕК още през настоящата година.

 

За автора

Сродни публикации