С 5 млн. лв. „Напоителни системи“ ще възстановява разрушени обекти » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

С 5 млн. лв. „Напоителни системи“ ще възстановява разрушени обекти

Акценти

  • Сред разрушените обекти има участъци от корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи и други съоръжения по ОПВВВ

74 обекта имат нужда от ремонт заради неблагоприятните климатични условия през тази година

Вчера бяха одобрени допълнителните разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г. Те ще бъдат платени на „Напоителни системи“ – ЕАД  за извършените аварийно-възстановителни дейности, свързани с предпазване от вредното въздействие на водите.

Тази година беше необходимо спешно да се предприемат мерки за извършването на  аварийно-възстановителни дейности. Причина за това беше усложнената обстановка по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ). Тежките метеорологични условия бяха причина за възникналите щети по техническата инфраструктура от национално и местно значение. Засегнати бяха още и пътища, поземлени имоти и земеделска продукция.

пари

Одобрените допълнителни разходи ще послужат за възстановяване на 74 разрушени обекта. В това число влизат: участъци от корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи и други съоръжения по ОПВВВ.  С приетото постановление са осигурени допълнителни средства в размер на 5 000 000 лв. Те ще се включат по бюджета на МЗХГ за 2018 г. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

 

Сродни публикации