С 400 млн. ще бъдат финансирани планинските райони » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

С 400 млн. ще бъдат финансирани планинските райони

Акценти

  • Сред наболелите проблеми на тези региони са достъпа до финансиране и трудностите свързани с намирането на работна ръка

Земеделската комисия към ЕП одобри предложението на Момчил Неков

ЕК предложи нова програма за конкурентоспособност на малките и средни предприятия в ЕС. За нея е определен ресурс в размер на 4 млрд. евро. 10% от тези средства да бъдат заделени за планинските и други региони с ограничения. Това одобри снощи на извънредно заседание  Комисията по земеделие към ЕП. Мнозинството от гласувалите прие предложението на Момчил Неков.

Според него финансирането и подпомагането на планинските региони в ЕС е наложително и жизненоважно. Именно малките и средни предприятия са единствена формата на заетост, която осигурява трудова активност на населението в тези региони. Сред наболелите проблеми там са достъпа до финансиране, трудностите свързани с намирането на работна ръка. В тези региони  изключително бавно се внедряват иновациите. Проблемите с инфраструктурата също не са за подценяване.

Идеята е, финансовите средства, които ще бъдат отпуснати на малките и средни предприятия в планинските региони, да им помогнат за по-лекото преодоляване на проблемите. Така ще се запази производството и дейността им. Ще се предотврати и обезлюдяването на тези обалсти.

Според Неков не е правилно да се третират еднакво предприятията от различните региони. Причина за това е размера на средствата, с които всяко от тях успява да реши проблемите, специфични за съответните области. Като начало, средствата в размер на 400 млн. евро биха могли да помогнат много. Важно е да бъдат разпределени и използвани правилно. Това обаче трябва да бъде отговорност на всяка от държавите-членки на ЕС.

Предложението на ЕК за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) е за 4 милиарда евро. Целта е да се осигури подпомагане функционирането на вътрешния пазар, включително в процесите на глобализация, цифровизация и иновации. Програмата обединява дейности, финансирани по пет предходни програми в областите конкурентоспособност на предприятията, защита на потребителите, клиенти и крайни ползватели на финансови услуги, изготвяне на политиката на Съюза относно финансовите услуги и по отношение на хранителната верига, или по няколко бюджетни реда на Комисията, всички те свързани с вътрешния пазар и конкурентоспособността на МСП.

 

Сродни публикации