С 34% са се увеличили площите за биоземеделие в ЕС от 2012 г. насам » Съвети в земеделието

май 20, 2022

С 34% са се увеличили площите за биоземеделие в ЕС от 2012 г. насам

Акценти

  • Сред държавите членки на ЕС, страните с най-голям дял на площта за биоземеделие през 2018 година са Австрия, Естония и Швеция

13,4 милиона хектара са достигнали общите площи за биологично земеделие в ЕС през 2018 година.

Това отговаря на 7,5% от общата използвана земеделска площ в ЕС, показват данни на европейската статистика.

Това представлява увеличение на площите за биоземеделие с 34% между 2012 и 2018 година.

Сред държавите членки на ЕС, страните с най-голям дял на площта за биоземеделие през 2018 година са Австрия (24,1% от общата използвана земеделска площ в страната), Естония (20,6%) и Швеция (20,3 %). Следвани са от Италия (15,2%), Чехия (14,8%), Латвия (14,5%), Финландия (13,1%) и Словения (10,0%).

В останалите членки на ЕС делът на биологичните площи е под 10%. Най-ниските проценти са наблюдавани в Малта (0,4%) и Румъния (2,4%), следвани от България, Ирландия и Обединеното кралство (всяка с 2,6% от общата използвана земеделска площ).

Въпреки че нашата страна е на едно от последните места под дял на площите за биоземеделие, тези площи са се увеличили с цели 229,2% от 2012-а година. Тогава са били в размер на едва 39 138 хектара, до 128 839 хектара през 2018-а година.

Така наречената биологичната площ обхваща площи, преминали периода на преход към биологично производство и площи в преход към биологично производство.

Биологичното земеделие е начин на селскостопанско производство, който използва предимно методи на биологично производство. Поставя най-голям акцент върху опазването на околната среда и дивата природа. По отношение на животновъдството – на съображенията за хуманно отношение към животните.

 

За автора

Сродни публикации