С 30,6 % по-високи са средните добиви от царевица за 2018 г » Съвети в земеделието

август 10, 2022

С 30,6 % по-високи са средните добиви от царевица за 2018 г

Акценти

  • Тази година реколтата от царевицата, отглеждана за зърно, е 3 090 311 тона

Успешна беше годината за производителите на царевица и маслодаен слънчоглед

По оперативни данни тази година приключва с по-високи добиви от царевица и маслодаен слънчоглед. Към 13 декември 2018 г. добивите от маслодайната култура са били в размер на 1 887,4 хил. тона. При царевицата целият обем продукция се равнява на 3 090,3 хил. тона. Тези цифри показват ръст от 2,5 % при слънчогледа и 33,5 %  при царевицата. Това е разликата спрямо данните регистрирани към 14.12.2017 г.

Реколтираните площи с маслодаен слънчоглед тази година са в размер на 7 348 849 дка. Продукцията от тях е била 1 887 423 тона, което формира среден добив равен на 257 кг/дка. На годишна база увеличението е не само в общия обем на продукцията , но и в средния добив. Той е с 12,7 % по-висок от отчетения през 2017 г.

При царевицата, отглеждана за зърно, реколтираните площи тази година са 4 091 483 дка. От тях е получена продукция в размер на 3 090 311 тона. Така средният добив от декар е равен на 755 кг. Изменението на годишна база е драстично  както при общия обем продукция, така и при средните добиви. С 30,6 % по-високи са добивите от декар отчетени тази година.

Благодарение на обилните валежи това лято реализираната продукция е в пъти повече.

 

Сродни публикации