С 24 млн. лв. ще се попълнят държавните запаси от зърно » Съвети в земеделието

април 13, 2024

С 24 млн. лв. ще се попълнят държавните запаси от зърно

Акценти

  • Допълнителните разходи/трансфери за 2019 г. са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.

Правителството одобри допълнителни трансфери в общ размер на 33,578 млн. лв., разпределени по първостепенни разпоредители с бюджет.

Предоставени са 24 млн. лв. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. С тези средства ще се попълни държавния резерв от зърно. Допълнителните разходи/трансфери за 2019 г. са осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г. и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 година.

По бюджета на община Перник се предоставят 1,895 млн. лв. допълнителни трансфери за изпълнение на дейности от съществено значение за общинската инфраструктура. За намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия се финансира изграждането на кръгови кръстовища. По този начин следва да се подобри трафикът на входно-изходните артерии на града при АМ „Люлин“, АМ „Струма“ и гр. София.

289 хил. лв.се предоставят по бюджета на община Сливен. Те са за санирането на Детска градина „Звездица“ в града. Одобрените средства по бюджета на Министерския съвет в размер на 7,394 млн. лв. са за няколко важни дейности. Сред тях е обезпечаването на транспортирането и екологосъобразното третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на остатъчен отпадък на площадка край гр. Девня. предвидено е изграждане на прилежащ полеви път, успореден на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на област Ямбол.  Ще бъде заплатено и за извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на областите Бургас, Хасково и Ямбол.

 

 

За автора

Сродни публикации