С 19 млн. лв. за субсидии ще разполага МЗХГ през 2019 г. » Съвети в земеделието

май 19, 2024

С 19 млн. лв. за субсидии ще разполага МЗХГ през 2019 г.

Акценти

  • Заложените средствата за политика в областта на земеделието и селските райони са 137 878 000 лв.

Общият размер на средствата, с които ще разполага ведомството са 192 884 000 лв.

Преди дни на второ четене беше одобрен Бюджет 2019. Според него средствата предназначени за Министерството на земеделието и храните ще бъдат в размер на 192 884 000 лв.

Те са разпределени, както следва:

  • за персонал – 107 369 900 лв.;
  • за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 19 000 000 лв.;
  • за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт – 7 757 000 лв.;
  • за политика в областта на земеделието и селските райони – 137 878 000 лв.;
  • за политика в областта на рибарството и аквакултурите – 5 703 000 лв.;
  • за политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча – 26 975 000 лв.;
  • за бюджетна програма „Администрация“ – 22 328 000 лв.

пари

Поискано беше увеличени на бюджета на министерството. Депутати от всички парламентарни групи се обединиха около тази идея, но тя не събра подкрепа в своя защита. Мнозинството в залата беше против.

 

Сродни публикации