С чести проверки ловят нарушителите по горите » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

С чести проверки ловят нарушителите по горите

Акценти

  • Инспектори на Регионална дирекция по горите – Кюстендил са отчели 62 акта за установени административни нарушения

В Кюстендиска област от началото на годината до сега са констатирани над 110 акта за нарушения в горските територии. Заедно с установяване на нарушенията са извършени 2 184 проверки. В зависимост от вида на проверяваните обекти резултатите са както следва:

  • В обекти по чл. 206 от закона, а имено складове – 386 проверки;
  • В обекти за добив на дървесина – 495 проверки;

Проверени са още 920 превозни средства, 123 ловци, 9 риболовци и 162 други физически лица.

Инспектори на Регионална дирекция по горите – Кюстендил са отчели 62 акта за установени административни нарушения. По данни на агенцията от началото на годината проверките и констатираните нарушения, за които са съставени актове са общо 117. Най-много са отчетените нарушения по Закона за горите – 116 на брой. Те могат да се разделят в следните групи:

  • При добив на дървесина – 51 установени нарушения;
  • При транспорт на дървесина на територията на предприятието и на Регионална дирекция по горите – 18 нарушения;
  • Други нарушения, които спадат към разпоредбите на Закона за горите – 47 на брой.

Има съставен един акт по Закона за лова.

 

Сродни публикации