С финансиране по подмярка 7.2 ще се обновят улиците в община Стрелча » Съвети в земеделието

май 26, 2024

С финансиране по подмярка 7.2 ще се обновят улиците в община Стрелча

Акценти

  • Първият договор е на стойност 1 172 303,51 лв. без ДДС, а вторият - 97 574,70 лв. без ДДС.

Община Стрелча сключи два договора с Държавен фонд „Земеделие“.

Нова спортна площадка и подобрения на инфраструктурата ще радват жителите в община Стрелча. Това ще се случи благодарение на подписаните два договора с Държавен фонд „Земеделие“. Те са по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Тя е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Съгласно първия договор следва да бъде реализиран проект „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча”. Той е на стойност 1 172 303,51 лв. без ДДС. Предвидено е да бъдат благоустроени 8 улици. Ще бъдат възстановени и подобрени съществуващата пътна настилка, пътно тяло и отводняване. Ще бъдат подменени старите тротоари и паралелно с това ще бъдат изградени нови, за да се повиши безопасността на движението на пешеходците. Освен това чрез подобренията на пътната инфраструктура ще се удължи експлоатационния живот на улиците.

Вторият сключен договор между Община Стрелча и ДФЗ е за реализиране на проект „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на град Стрелча, община Стрелча”. Той е на стойност 97 574,70 лв. без ДДС. Предвидено е той да бъде реализиран в двора на училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча. Чрез изграждането на новата площадка ще се подобри спортната инфраструктура в общината. Паралелно с това учениците ще получат възможността да спортуват по-активно и да използват пълноценно свободното си време.

 

Сродни публикации