С прием по пчеларската програма започва 2019 г. » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

С прием по пчеларската програма започва 2019 г.

Акценти

  • Предвидените за 2019 г. парични средства са в размер на 4 758 590 лева

Нова година – нов късмет, пчеларите да подготвят документите за кандидатстване

Новата година ще започне с прием по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП). Документите за кандидатстване ще се приемат от 7 до 18 януари 2019 г. Това ще се случва съобразно постоянния адрес на физическите лица и по адресна регистрация на юридическите.

Дейностите, които ще бъдат подпомагани по мерки Б, Г и Д от НПП 2017-2019 г. са:

  • свързани с борбата срещу вароатозата;
  • за извършване на лабораторен анализ на меда;
  • за закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

За закупуването на дребен пчеларски инвентар, финансирането ще бъде отпускано по мярка А. Към подвижното пчеларство е насочена мярка В. При оценка на заявления на кандидати, които имат преминат курс с продължителност 30 часа „ОСНОВИ НА ПЧЕЛАРСТВОТО“ ще получат 15 точки по Мярка Д.

Курс 30 часа пчеларство

С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102 Европейската комисия одобри Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. Общият размер на средствата, които ще бъдат разпределени по нея е почти 14.28 млн. лева. От тях 50 % са осигурени от ЕС, а останалите 50 % – от националния бюджет. Предвидените за 2019 г. парични средства са в размер на 4 758 590 лева. По време на първия период на приема през месец ноември 2018 г. са подадени близо 1 400 заявления за подпомагане. Размерът на заявената по тях финансова помощ превишава 3.9 млн. лв.

Кандидатите ще имат възможност да финансират инициативите по мерки А, Б, В и Д с помощта на нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. Заявления за кредит ще могат да се подават след одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП. Това ще бъде възможно в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

 

Сродни публикации