С над 17 млн.лв. общини ще покриват разходите си за ДДС » Съвети в земеделието

август 01, 2021

С над 17 млн.лв. общини ще покриват разходите си за ДДС

Акценти

  • На 77 общини ДФЗ изплати общо 17 054 823,83 лв.

Правителството одобри до 25 млн.лв. за допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2019 г.

Между 77 общини бяха разпределени общо 17 054 823,83 лв. Те имат сключени договори по ПРСР 2014-2020. С изплатените средства следва да се покрият разходите за ДДС по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Тя е част от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

ремонт на дупка на път

С Постановление на МС № 124, обнародвано в брой 42 на „Държавен вестник“ от 28.05.2019 г., бяха осигурени средства в размер на до 25 млн. лв. Те са за допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2019 г.

Предвидено е ДФЗ да продължи разплащането на осигурените средствата за ДДС до тяхното изчерпване. В тази връзка общините трябва да подадат документи по образец. Това могат да го направят в регионалните разплащателни агенции на фонд „Земеделие”. Подробности за реда за финансиране са публикувани на електронната страница на ДФЗ.

 

Сродни публикации